Zapomenuté kouzlo sirek v domácnosti

Sirky

Historie sirek

Dlouho před příchodem praktických a bezpečných zápalek se lidé uchylovali k různým, často komplikovaným metodám rozdělávání ohně. Tření dřev, křesání kamene o ocel – to vše vyžadovalo značné úsilí a zručnost. První náznaky něčeho, co by se dalo nazvat sirkou, se objevily v Číně již v 10. století. Tyto rané „sirky“ však spíše připomínaly doutnající tyčinky a jejich použití bylo značně omezené.

Zlom nastal až v 19. století, kdy chemici začali experimentovat s fosfor. V roce 1826 vynalezl anglický lékárník John Walker první zápalky, které se daly zapálit třením o jakýkoli drsný povrch. Tyto zápalky, obsahující směs sulfidu antimonitého a chlorečnanu draselného, sice při škrtnutí prudce vzplály, ale měly i své nevýhody – zápach byl nesnesitelný a samotný plamen byl nestabilní.

Vylepšení přišlo v roce 1830 s příchodem fosforových zápalek, které se snadno zapalovaly o jakýkoli povrch. Ty se staly velmi populární, ale brzy se ukázalo, že bílý fosfor, který obsahovaly, je prudce jedovatý. Výroba a používání těchto zápalek vedly k častým otravám a zdravotním problémům dělníků v továrnách. Bezpečnou alternativu, tzv. „švédské zápalky“, představil v roce 1855 švédský chemik Johan Edvard Lundström. Tyto zápalky, které známe dodnes, obsahují nejedovatý červený fosfor umístěný na škrtátku na krabičce.

Výroba a materiály

Výroba sirek a zápalek je fascinující proces, který zahrnuje kombinaci přírodních materiálů a chemických procesů. Dřevěné tyčinky, obvykle z topolu, osiky nebo borovice, se nejprve nařežou na přesnou délku a impregnují protipožární látkou, aby po škrtnutí shořely kontrolovaně. Hlavice zápalky je tvořena směsí chemických látek, které se nanášejí ve vrstvách. První vrstva obvykle obsahuje síru a pojivo, které usnadňuje zapálení. Následuje vrstva obsahující chlorečnan draselný, který slouží jako oxidační činidlo. Poslední vrstva, tzv. škrtátko, je nanesena na boční stranu krabičky a obsahuje červený fosfor, mletý skleněný prášek a pojivo.

Vmd Drogerie

Při škrtnutí zápalky o škrtátko se červený fosfor přemění na bílý fosfor, který se vznítí. Toto vznícení pak zapálí směs síry a chlorečnanu draselného na hlavici zápalky, čímž dojde k zapálení. Výroba sirek a zápalek je pečlivě kontrolovaný proces, který zajišťuje bezpečnost a spolehlivost tohoto běžného předmětu každodenní potřeby.

Typy a druhy sirek

Svět sirek a zápalek je překvapivě rozmanitý. Nejběžnější jsou samozřejmě ty, které známe z našich domácností – bezpečnostní zápalky. Ty se zapalují třením o speciální plošku na krabičce a dělí se na dva základní typy: sirky s boční škrtací ploškou a sirky s univerzální škrtací ploškou, které lze zapálit o jakoukoli stranu krabičky. Kromě bezpečnostních zápalek existují i zápalky, které se dají zapálit třením o jakýkoli drsný povrch. Tyto zápalky se nazývají všezápalné a používají se například v armádě nebo v náročných podmínkách.

Zajímavou kategorií jsou pak zápalky speciální. Sem patří například krbové zápalky s extra dlouhou dřívkou pro pohodlné zapalování krbu, zápalky do větru odolné proti sfouknutí, nebo voděodolné zápalky, které hoří i po namočení. Pro sběratele a nadšence jsou pak k dispozici i zápalky reklamní s potiskem, zápalky s barevnými hlavičkami, nebo zápalky v netradičních tvarech. Ať už potřebujete zapálit svíčku, rozdělat oheň v přírodě, nebo si jen tak prohlédnout sběratelský kousek, svět sirek a zápalek vám nabídne nepřeberné množství možností.

Vmd Drogerie

Bezpečnostní aspekty

Sirkami a zápalkami je třeba manipulovat s maximální opatrností. Jsou určeny k jednoznačnému účelu – zapálení ohně – a jejich nesprávné použití může mít nebezpečné následky. Děti by nikdy neměly se sirky nebo zápalkami manipulovat bez dozoru dospělé osoby. Uchovávejte je mimo dosah dětí, nejlépe v uzamčené skříňce. Před škrtnutím sirkou nebo zápalkou se ujistěte, že se v blízkosti nenachází žádné hořlavé materiály, jako je papír, látky nebo kapaliny. Zapálenou sirku nebo zápalku držte vždy v dostatečné vzdálenosti od těla a oděvu. Nikdy se nesnažte znovu zapálit zhasnutou sirku nebo zápalku. Po použití se ujistěte, že je sirka nebo zápalka řádně uhašena. Ideální je ponořit ji do vody nebo ji přitlačit na nehořlavý povrch, dokud nevychladne. Pamatujte, že i malý plamínek se může rychle vymknout kontrole. V případě požáru okamžitě volejte hasiče.

Vlastnost Sirky klasické Sirky krbové Sirky bouřkové
Délka 4 cm 10 cm 7 cm
Tloušťka Tenká Silná Střední
Odolnost proti větru Nízká Nízká Vysoká
Použití Běžné zapalování Zapalování krbů a kamen Zapalování za nepříznivého počasí

Skladování a trvanlivost

Sirky a zápalky by se měly skladovat na suchém a chladném místě, mimo dosah zdrojů tepla a otevřeného ohně. Vlhkost může způsobit, že hlavičky sirek navlhnou a stanou se nepoužitelnými. Teplo může způsobit samovznícení zápalek, proto je důležité je chránit před přímým slunečním zářením a skladovat je mimo dosah kamen, radiátorů a jiných zdrojů tepla.

Vmd Drogerie

Pro dlouhodobé skladování je vhodné sirky a zápalky uchovávat v originálním obalu, který je chrání před vlhkostí a prachem. Pokud originální obal nemáte, můžete je uložit do vzduchotěsné nádoby. Je také důležité uchovávat sirky a zápalky mimo dosah dětí a domácích zvířat. Děti si s nimi mohou hrát a způsobit požár, zatímco domácí zvířata by je mohla pozřít.

Při správném skladování mají sirky a zápalky dlouhou trvanlivost. Nicméně, i při dodržení všech doporučení se může stát, že po čase ztratí svou funkčnost. Proto je vhodné pravidelně kontrolovat jejich stav a v případě potřeby je vyměnit za nové.

Alternativy k sirkám

Svět se naštěstí neomezuje pouze na sirky, pokud jde o rozdělávání ohně nebo zapalování svíček. Máme k dispozici řadu alternativ, z nichž každá má své výhody a nevýhody. Klasikou, která si nezadá se sirkami co do praktičnosti, jsou zapalovače. Plynové zapalovače se snadno používají a poskytují stálý plamen, ideální pro venkovní aktivity nebo zapalování plynových sporáků. Elektrické zapalovače zase eliminují potřebu paliva a fungují na principu jiskry, což je činí bezpečnějšími v blízkosti hořlavých materiálů. Pro dobrodruhy a milovníky přírody existují i další možnosti. Křesadlo, starodávná metoda rozdělávání ohně, je založena na tření kovu o pazourek a vytváření jisker. Tato metoda vyžaduje cvik, ale je spolehlivá a nezávislá na externích zdrojích paliva. Podobně fungují i firesteely, modernější varianty křesadla s hořčíkovou tyčinkou, které vytvářejí jiskry o vysoké teplotě. Ať už hledáte praktičnost, bezpečnost nebo spolehlivost, existuje mnoho alternativ k sirkám, které uspokojí vaše potřeby.

Vmd Drogerie

Sirky v kultuře a umění

Sirky, zdánlivě obyčejný předmět každodenní potřeby, se propsaly i do světa kultury a umění. Pro svou jednoduchost a symboliku ohně se staly vděčným motivem pro umělce nejrůznějších oborů. V literatuře se s nimi setkáváme například v dílech Bohumila Hrabala, kde dokreslují atmosféru a charakterizují postavy. Ve výtvarném umění se objevují v zátiších, kolážích i jako součást instalací. Slavné jsou například zápalky s uměleckými motivy od Alfonse Muchy.

Sirky se staly i sběratelskou vášní. Filumenie, jak se sběratelství sirek nazývá, má po celém světě mnoho příznivců. Sbírají se nejen samotné sirky, ale i krabičky, které jsou často zdobené uměleckými díly, fotografiemi či reklamními motivy. Sirky se tak stávají malými okénky do historie, umění i každodenního života minulých dob.

Kromě výtvarného umění a sběratelství se sirky objevují i v hudbě. Známá je například píseň "Zápalky" od skupiny Olympic. Sirky se tak staly nedílnou součástí naší kultury a jejich symbolika ohně, světla a pomíjivosti nás nepřestává fascinovat.

Publikováno: 06. 07. 2024

Kategorie: domácnost

Autor: Jindřich Novotný

Tagy: sirky | zápalky